INOX STEEL TECHNICAL

Μηχανήματα παραγωγής

Διαρθρωτικό Ταμείο - ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική της I.S.T. είναι να παράγει και να προμηθεύει στους πελάτες της προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ποιοτικές απαιτήσεις τους, όπως αυτές διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και περιγράφονται σε διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές και οδηγίες.

Πολιτική ποιότητας

Έχοντας σαν κύριο σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών η Ανώτατη Διοίκηση της I.S.T. ,αποφάσισε την ανάπτυξη – εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό Εγχειρίδιο Ποιότητας και στις συναφείς έγγραφες Διαδικασίες.

Η εταιρία, εφαρμόζοντας το παραπάνω σύστημα, εντοπίζει και εξετάζει τα ποιοτικά προβλήματα σε όλες τις διεργασίες της και με την βοήθεια των στελεχών της μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυσή τους, ώστε να μη επαναλαμβάνονται στο μέλλον. Ελέγχεται και πιστοποιείται από την Lloyd's Register Group.

Lloyd's Register Group.

Φιλοδοξία και δέσμευση της I.S.T. είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της με απώτερο στόχο στον μηδενισμό των ποιοτικών και εμπορικών παραπόνων και τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών, τόσο κατά την προμήθεια όσο και κατά τη μακροχρόνια χρήση των προϊόντων της. Για να επιτευχθεί αυτό η Διοίκηση της INOX STEEL TECHNICAL ορίζει και ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους που αποτελούν δείκτες του επιπέδου ποιοτικής της απόδοσης.

Η Διοίκηση της INOX STEEL TECHNICAL ζητά από όλους τους εργαζομένους την ενεργό συμμετοχή τους και την πιστή εφαρμογή όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στο Σύστημα Ποιότητας. Ενθαρρύνει δε όλους τους εργαζομένους της να έχουν ενεργό και δημιουργική συμμετοχή, στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των προϊόντων, των προσφερομένων υπηρεσιών και των ανθρώπινων σχέσεων.