Για τις μικρές οικογενειακές μονάδες παραγωγής γάλακτος που θέλουν να καθετοποιήσουν μία οικοτεχνία επεξεργασίας του, έχουμε ξεχωρίσει και ομαδοποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για ικανότητα επεξεργασίας από 50λτ έως και 500λτ ανά κύκλο εργασίας.

Οικοτεχνία

Προϊόντα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος