Πάγκος τυροκόμησης ( τεζάκι - τυροτράπεζα), υγιεινού τύπου, κατασκευασμένος εξολοκλήρου απ ανοξείδωτο χάλυβα, για την τοποθέτηση καλουπιών και στράγγιση του τυρόγαλου.

Τεζάκια (Πάγκοι εργασίας)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος