Ανοξείδωτη δεξαμενή γάλακτος οπου διαθέτει αργόστροφη ανάδευση, κατάλληλη για την σωστή φροντίδα του γάλακτος.

Δεξαμενές αυτόματου πωλητή γάλακτος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος