Εύκαμπτοι σωλήνες τροφίμων με πιστοποιητικά, ακροσωλήνια, συνδεσμιακό υλικό και παρελκόμενα κάθε είδους.

Παρελκόμενα - Συνδεσμιακό υλικό

Εκδήλωση ενδιαφέροντος