Η ιμογενοποίση είναι μία εντελώς μηχανική διαδικασία που λειτουργεί για την διάσπαση και διασπορά των υγρών ή στερεών αιωρούμενων σωματιδίων για ομοιογενή ανάμειξη των συστατικών. Η ομογενοποίηση αποτελείται από μία αντλία υψηλής πίεσης που ακολουθείται από μια βαλβίδα ομογενοποίησης.

Ομογενοποιητές

Εκδήλωση ενδιαφέροντος