Για την κάλυψη των αναγκών σας στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, οι κάθετες ή οριζόντιες δεξαμενές αποθήκευσης και συντήρησης γάλακτος της I.S.T. , είναι βελτιστοποιημένες για απόλυτη προστασία του προϊόντος και αποτελεσματική χρήση του χώρου στις εγκαταστάσεις σας. Προσφέρουμε σιλό από 1.000-100.000 lt. Οι δεξαμενές μας διαθέτουν μια ποικιλία από τυπικά χαρακτηριστικά, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν με μια σειρά προαιρετικών χαρακτηριστικών για να καλύψουν τις μοναδικές σας ανάγκες.

Δεξαμενές αποθήκευσης – Συντήρησης (ΣΙΛΟ)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος