Η I.S.T. , υπολογίζει και κατασκευάζει, σύμφωνα με το θερμοκρασιακό πρόγραμμα του εκάστοτε πελάτη και ανάλογα το προϊόν του, τους εναλλάκτες θερμότητας για βέλτιστα αποτελέσματα.

Ψυκτήρες (Εναλλάκτες θερμότητας)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος