Πλήρως υγιεινού τύπου δεξαμενή πήξεως για μαλακό τυρί ορθογώνιου ή ημικυλινδρικού σχήματος, υπερυψωμένη με αντιολισθητικούς διαδρόμους επισκέψεως, με παρελκόμενα-εργαλεία 

Δεξαμενές πήξεως (Τυρολέβητες)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος