Διάταξη στήριξης πλαστικών διάτρητων ραφιών μονής η διπλής σειράς για κάθε όροφο, για την ωρίμανση σκληρών τυριών. Η διάταξη είναι ειδικά σχεδιασμένη και ευέλικτη έτσι ώστε να καλύπτειτις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, μιας και του δίνει την δυνατότητα επιλογής :

  • Του πλήθους των ορόφων
  • Του διαστήματος (κενού) μεταξύ των ορόφων , με επιλογή ανά 3 εκατοστά
  • Του ύψους της όλης διάταξης (με μέγιστο ύψος τα 3 μέτρα)
  • Του μήκους της διάταξης (με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον διατάξεων κατα μήκος , ανα 1,5 μετρο)
Ράφια ωρίμανσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος