Καθαρισμός εξοπλισμού ανοξείδωτου χάλυβα. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός ειναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ακεραιότητας της διαδικασίας και για την πρόληψη της διάβρωσης. Η επιλογή της μεθόδου καθαρισμού και η συχνότητα εφαρμογής της εξαρτάται από τη φύση της διαδικασίας, την επεξεργασία των τροφίμων, τις σχηματισμένες αποθέσεις, τις απαιτήσεις υγιεινής κ.λ.π.

Δεξαμενές – συστήματα πλύσης C.I.P

Εκδήλωση ενδιαφέροντος