Ο ανατροπέας, είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος να έχει μέγιστα αποτελέσματα με σταθερό χρόνο στραγγίσματος και ομοιόμορφο συμπαγές σχήμα τυριού. Η λειτουργία του ανατροπέα, είναι αυτόνομη και ξεχωριστή από την γραμμή. 

Ανατροπέας καλουπιών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος