Η διασφάλιση της ενδεδειγμένης και γρήγορης μετακίνησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων από το αγρόκτημα στο ράφι είναι ιδιαίτερα απαιτητική και πολύπλοκη επιχείρηση. Δεδομένου ότι η εν λόγω κατηγορία τροφίμων υπάγεται στα ευπαθή τρόφιμα, τα οχήματα μεταφοράς και οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, που αφορούν τόσο στις συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς όσο και στο χρόνο μεταφοράς και παράδοσης.

Παραλαβή - Συντήρηση

Προϊόντα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος